IPPTN HDv2

Can virtual learning remain the internationalization of HEIs?

IPPTN NEWS

Can virtual learning remain the internationalization of HEIs?
Mampukah pembelajaran maya kekal pengantarabangsaan IPT?

 Prof Datuk Dr Morshidi Sirat - Julai 10, 2020 

Masyarakat dalam mahupun luar universiti melihat pembabitan akademik antarabangsa sebagai 'work horse' ini suatu yang tidak sihat dan akan memberi gambaran kurang baik terhadap sistem pengajian tinggi Malaysia.

Namun, jika dilihat dari sudut lain, terdapat suatu yang menarik dalam amalan merekrut pelajar luar negara yang berpotensi dan bergraduat di universiti tempatan untuk berkhidmat di Malaysia.

Dalam konteks kerjasama Selatan-Selatan, Malaysia memberi latihan kepada bakal akademik dari negara membangun seperti Nigeria, Bangladesh dan beberapa negara anggota Komanwel lain di Afrika.

Read More... 

Contact Us

NATIONAL HIGHER EDUCATION RESEARCH INSTITUTE (IPPTN)
BLOCK C, LEVEL 2, SAINS@USM,
NO. 10, PERSIARAN BUKIT JAMBUL,
11900 BAYAN LEPAS,
PENANG, MALAYSIA

TEL: +604-653 5758
FAX: +604-653 5771

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin

Follow Us


All Rights Reserved 2022 © National Higher Education Research Institute, Universiti Sains Malaysia