Skip to main content

 IPPTN HDv2

Research Students

Ts. Dr. Rohayati

Senior Lecturer
National Higher Education Research Institute
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 04-6535756

 • Students Name:

  1. XUAN LU
  2. ZHENLEI PI
  3. CHEN YAO
  4. SUO FANGFANG
  5. XIANG RUOYU
  6. JAMIL MUHAMMAD
  7. SU JUNLYU
  8. XIE YUNHUI

Dr. Muhammad Muftahu

Acting Director
National Higher Education Research Institute
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 04-6535765

 • Students Name:

  1. HOU YAN FANG
  2. HU XIAOLING
  3. MARYAM AHMAD
  4. TING WANG
  5. WAN QUN
  6. WANG XIANGYUE
  7. MOO KENG HAO
  8. NABAYI GARBA YAU
  9. ALI MOHAMMED FAEL HUBAIS
  10. AWLAD WADAIR ASLAM SALIM AAYIL
  11. BSISO MOHAMED MUFEED MAHER
  12. LI LULU
  13. NABELLA BINTI RIDHUAN LAU

Dr. Mahiswaran Selvanathan

Senior Lecturer
National Higher Education Research Institute
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 04-6535766

 • Students Name:

  1. DEVI PRIYA A/P MURGAN
  2. JUNYING FENG
  3. MING LI
  4. PRAKASH A/L VELLOO
  5. ZHANG YIFAN
  6. LI YING

Dr.Majid Ghasmey

Senior Lecturer
National Higher Education Research Institute
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 04-6535769

 • Students Name:

  1. HUANG QING
  2. LU MENG
  3. LU YUMEI
  4. YIZHOU ZHANG
  5. YUAN MENG
  6. MURATOV BOBIR TULKINOVICH
  7. LIU SIWEI